СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,  

Ве известуваме дека согласно Академскиот календар на Универзитетската школа за докторски студии во учебната 2021/2022 година, третата испитна сесија ќе се спроведе во период од 22 август до 16 септември 2022 година.   

Термините за испитите во третата испитна сесија студентите ги договараат во координација со предметните наставници.  

Со почит