СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.09.2022 година (Понеделник) во 11 часот,  кандидатката Луција Чукеловска, студентка на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: Меѓународно правни стандарди за легитимно ограничување на правото на слобода на изразување

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  Мicrosoft Teams. 

                             Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

05/09/2022