СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Мерима ЏигалПоложбата на администрацијата во Врховниот суд на Република Северна Македонија12.09.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Стара сала за ННС

12/09/2022