СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите од прв и втор цуклус на студии коишто имаат доставено пријава и уплатница за испит во службатата за студентски прашања за полагање во дополнителната сесија, којашто е поништена, уплатницата е кај одговорното лице за студиската програма и година во службатата за студентски прашања и ќе им биде вкалкулирана во наредните идни плаќања кон факултетот односно при заверка и упис на нареден семестар или на оние студенти коишто се во завршна година ќе им се засмета во надоместокот за издавањена уверение за завршени студии.
06/06/2020