СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Емилија ТрајковскаФеноменолошки карактеристики и превенција на семејното насилство13.09.2022 (ВТОРНИК)10:00Клиника за казнено право
Марија СмилковскаКазната затвор во македонското законодавство и судска пракса – со посебен осврт врз кратката казна затвор13.09.2022 (ВТОРНИК)10:40Клиника за казнено право
Цветанка АцеваИнститутот продолжено кривично дело – современи тенденции13.09.2022 (ВТОРНИК)11:20Клиника за казнено право
Влатко МитовскиКазненоправната заштита на животната средина и природата во насока на прифаќање на екоцентричниот пристап13.09.2022 (ВТОРНИК)12:00Клиника за казнено право
Бранкица МарковиќФеноменологија на кривичното дело даночно затајување13.09.2022 (ВТОРНИК)12:40Клиника за казнено право
Горјан СтанковскиКриминолошки аспекти на убиствата во Република Северна Македонија во периодот од 2017 до 2022 година13.09.2022 (ВТОРНИК)13:20Клиника за казнено право
Јована РакетиќСправување со семејно насилство во време на пандемија21.09.2022 (СРЕДА)10:00Клиника за казнено право
Нена АлексоваЖените и децата како жртви на трговијата со луѓе21.09.2022 (СРЕДА)11:00Клиника за казнено право