СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 22.9.2022 година, во 10:00 часот, во старата сала за ННСкандидатката Анастасија Ѓороска, студентка на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ;  ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Автономијата на волјата како точка на врзувањето кај договорните односи со странски елемент во европското и македонското меѓународно приватно право“

Од Правниот факултет     

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје  

15/09/2022