СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 13.05.2020 година  во 11 часот, кандидатот Светислав Васев ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Интегрирана наспроти децентрализирана супервизија на небанкарски финансиски институции“.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“ и „Viber“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

07/06/2020

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux