СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.05.2020 година во 11 часот, кандидатот Иларион Велкоски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Фискалната транспарентност и буџетскиот процес во Република Северна Македонија“  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“ и “Viber”
Од Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје
14/05/2020