СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.06.2020 година во 11 часот, кандидатот Дарко Каевски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Значењето на трговските марки за корпорациите од спортската дејност“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје