СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.06.2020 година во 10 часот, кандидатот Горан Станковиќ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Правен статус на спортистите во антички Рим “.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје