СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2020 година во 11 часот, кандидатката Тона Карева ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Даночно-правна анализа на Инклузивната рамка за борба против ерозија на даночната основа и селење на добивката и нејзино имплементирање во домашното и компаративното даночно право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/mVxVqNXYGvIM“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје