СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 12 часот, кандидатот Стефан Младеновски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Факторинг во трговското работење“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/bOhWKpaBCHcL “.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје