Соопштение

Испитот по предметот Право и информатичка технологија ќе се одржи на 11.09.2019 година во 16 часот.