СООПШТНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 12 часот, кандидатот кандидатот Виктор Стојановски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Хоризонтална усогласеност на македонскиот Закон за облигационите односи со Принципите на европското договорно право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux