С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 21.04.2020 година (ВТОРНИК) во 11 часот, кандидатката Ива Џугуманова ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Сексуалното насилство и потребата од усогласување на македонското казнено законодавство со меѓународните конвенции“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.