С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.04.2020 година (вторник) во 10 часот, кандидатот Беким Шерифи ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,Докажување во арбитражна постапка“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје