С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 23.04.2020 година (четврток) во 10 часот, кандидатот  Мартин Димовски ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Криминолошки аспекти на корупцијата како облик на организиран криминал“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,skype“.

 

Од Правниот факултет