С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 23.04.2020 година (четврток) во 13 часот, кандидатот Ванѓел Ѓорѓиев, ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Вистина и правда: (Не)комплементарноста на механизмите на транзициска правда – кривично гонење и комисии за вистина“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје