С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.07.2022 година (понеделник) со почеток во 11 часот, докторантката м-р Александра Средовска Лозановски ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: „Криминолошки и казненоправни аспекти на злоупотребата на личните податоци“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux