Термин за впишување оценки кај проф.д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,
Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Стечајна постапка, Алтернативно решавање на споровите и Постапка за признавање и извршување на странски судски и арбитражни одлуки на мастер студии, ќе се впишуваат на 11.02.2022 година (петок), од 11 до 12 часот во кабинетот на проф. Ракочевиќ.