ТЕРМИН ЗА ОЦЕНИ – ФИНАНСОВО ПРАВО

Почитувани студенти, 
оценки од испитот по предметот Финансово право од двете декади ќе се впишуваат во среда (10.2) во амф.1 согласно распоредот за точен термин кој Ви го праќам во прилог (во документот се дадени термините и за двете декади!!!). Со оглед на здравствената ситуација, при земање на оцената ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пополните индексот (полињата за предмет и датум на полгање), како и пријавата (вклучително и полињата предмет и датум на полагање од Делот кој го пополнува наставникот). Не се бара лично присуство, додека студентите кои ќе го испуштат овој термин оценка ќе можат да земат ЕДИНСТВЕНО во дополнително определен термин по спроведување на испитот во следната испитна сесија.