Административно право и јавна администрација

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Управно процесно право 5 8
2 Управно судство 5 8
3 Компаративна управа 5 8
4 Службенички систем 5 8
5 Теорија на управувачки системи 5 8
МОДУЛ - А
1 Административно право-применета програма 5 8
2 Одговорност на јавната управа 3,5 6
3 Јавни и управни договори 3,5 6
4 Локална самоуправа 3,5 6
5 Менаџмент со човечки ресурси 3,5 6
6 Етика и јавна управа 3,5 6
МОДУЛ- Б
1 Јавна администрација-применета програма 5 8
2 Комуникации и односи со јавноста на јавната администрација 3,5 6
3 Менаџмент во јавни служби 3,5 6
4 Административни процедури 3,5 6
5 Право на невладини организации 3,5 6
6 Буџетско право 3,5 6
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux