Испит по Вовед во правото и Филозофија на правото кај проф. д-р Добринка Тасковска и доц. д-р Александар Љ. Спасов

Испит по Вовед во правото кај проф. д-р Добринка Тасковска и доц. д-р Александар Љ. Спасов ќе се одржат во вторник, 7.11.2017 година во 16:30 часот во амф. 2. Редовните студенти треба да имаат положено колоквиум за да полагаат завршен испит. Студентите задолжително да носат книжен индекс, пополнета пријава и уплатници за таксена марка и уплатен надомест за полагање во казнената сесија.

Испитот по казнено право на Прв Циклус на студии во дополнителната сесија кај проф. д-р Никола Тупанчески и проф. д-р Александра Деаноска

Испитот по казнено право на Прв циклус на студии во дополнителната сесија кај проф. д-р Никола Тупанчески и проф. д-р Александра Деаноска, ќе се одржи на 9.11.2017 година (четврток) во 12 часот.

ПРАВО НА ОСИГУРУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСАКЦИИ: ТЕРМИН ЗА ИСПИТ ВО КАЗНЕНА СЕСИЈА

Се известуваат студентите дека испитот по право на осигурување и обезбедување на трансакции ќе се одржи на 08.11.2017 година, од 12:00 часот, во амф. 8. Студентите со себе задолжително да носат индекс и доказ за уредена обврска за полагање во казнена сесија.

Вовед во право, Филозофија на правото кај Проф. д-р Каролина Ристова-Астеруд во дополнителната/казнена октомвриска сесија

Tермин за испитите Вовед во право,Филозофија на правото во дополнителната/казнена октомвриска сесија 2017 ќе биде 9 ноември (четврток) во 16 часот во амфитеатар 2.