Испит по Слобода на изразување во дополнителна сесија

Се известуваат студентите по новинарство дека колоквиумот по слобода на изразување ќе се оддржи на 09.11. 2017 година, во 12 часот во амфитеатар 7.
Во истиот термин ќе се оддржи и испитот по слобода на изразување во рамки на дополнителната Октомвриска испитна сесија.

Етика во Новинарството

Предметот „Етика во новинарството“ со вон. проф. д-р Дејан Донев, ќе се реализираат секој вторник во терминот од 08-12 часот во амфитеатар 8 почнувајќи од 10.10.2017 година.