Дабовиќ Анастасовска, д-р Јадранка

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Граѓанско право
Катедра Граѓанско материјално право
Предмети на прв циклус студии Облигационо право
Предмети на втор циклус студии Договорно право; Право на интелектуална сопственост; Граѓанско право - применета програма; Конкурентско право; Право на осигурување и обезбедување трансакции; Отштетно право; Потрошувачко право; Договори на автономната трговска практика; Интернет право
Предмети на трет циклус студии Облигационо право; Право на интелектуална сопственост; Основи на право на интелектуална сопственост; Промет на правата од интелектуална сопственост; Авторско право и сродни права; Право на индустриска сопственост; Конкурентско право; Електронска трговија и електронски договори; Корпоративно управување и права од интелектуална сопственост
Кабинет бр. 28
Приемно време за студентите Среда и четврток од 12:00 до 13:30 часот
Телефонски број во кабинет 00389 2 3117244 лок. 134
Е-mail адреса jadranka_dab@yahoo.com; j.dabovicanastasovska@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux