Деаноска Трендафилова, д-р Александра

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт за казнено право
Катедра Катедра за казнено материјално право
Предмети на прв циклус студии Казнено право
Предмети на втор циклус студии Казнено право - посебен дел, Компаративно казнено материјално право, Медицинско казнено право, Правда и внатрешни работи на ЕУ, Организиран криминал, Криминална политика, Европско казнено право, Биоетиката и казненото право
Предмети на трет циклус студии Казнено право, Компаративно казнено материјално право, Медицинско казнено право
Кабинет бр. /
Приемно време за студентите Вторник и среда од 12-14 часот
Телефонски број во кабинет 3117-244, локал 136; директен 3181-536;
Е-mail адреса aleksandra.deanoska@gmail.com
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Александра Деаноска – Трендафилова

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux