Деловно право

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Стечај и стечајна постапка 5 8
2 Арбитражно право 5 8
3 Право на хартии од вредност 5 8
4 Право на интелектуална сопственост 5 8
5 Основи на маркетинг 5 8
МОДУЛ - А
1 Трговско право-применета програма 5 8
2 Корпоративно управување 3,5 6
3 Меѓународно трговско право 3,5 6
4 Деловно окружување на РМ 3,5 6
5 Право на осигурување и обезбедување трансакции 3,5 6
5 Економско казнено право 3,5 6
6 Деловни финансии 3,5 6
МОДУЛ - Б
1 Трудово право-применета програма 5 8
2 Меѓународно трудово право 3,5 6
3 Европско социјално право 3,5 6
4 Социјално осигурување 3,5 6
5 Социјална политика 3,5 6
6 Социјална заштита 3,5 6
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux