Гелев, д-р Димитар

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт за деловно право и економски науки
Катедра Право на друштва
Предмети на прв циклус студии Право на друштва
Предмети на втор циклус студии 1. Право на хартии од вредност 2. Стечај и стечајна постапка 3. Трговско право – применета програма 4. Енергетско право 5. Медиумско право 6. Право на телекомуникации 7. Банки, берзи и инвестициони фондови 8. Осигурување 9. Право на задруги 10. Право на асоцијации (здруженија) и фондации 11. Право на професионални услуги и професионални организации 12. Меѓународно право на хартии од вредност 13. Право на системи за порамнување и извршување на трговските трансакции (клиринг и салдирање) 14. Фидуцијарно право 15. Рударско право 16. Право на регулација на води 17. Претпријатие 18. Општи деловни услови 19. Право на природни монополи и конкурентско право 20. Право на урбанизам и градење 21. Медицинско право
Предмети на трет циклус студии 1. Право на друштва 2. Право на хартии од вредност 3. Банки, берзи и инвестициски фондови 4. Корпоративно управување 5. Инсолвентско право 6. Осигурување 7. Конкурентско право 8. Европско право на трговски друштва (Компаниско право на ЕУ)
Кабинет бр. 30
Приемно време за студентите 1. вторник 14-15 часот; 2. среда 14-15 часот;
Телефонски број во кабинет 02311244 локал 250 или 3181580
Е-mail адреса gelev2000@yahoo.com
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Димитар Гелев

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux