Гавриловиќ, д-р Ненад

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Граѓанско право
Катедра Граѓанско материјално право
Предмети на прв циклус студии Облигационо право
Предмети на втор циклус студии Договорно право; Граѓанско право - применета програма; Competition & Antitrust; Конкурентско право; Право на осигурување и обезбедување трансакции; Отштетно право; Потрошувачко право; Договори на автономната трговска практика; Интернет право
Предмети на трет циклус студии Облигационо право; Право на интелектуална сопственост
Кабинет бр. 105
Приемно време за студентите Четврток од 11:00 до 12:00 часот
Телефонски број во кабинет +389 2 3117244 лок. 127
Е-mail адреса neno.gavrilovic@gmail.com; n.gavrilovic@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Ненад Гавриловиќ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux