Изборни предмети од насоката: Меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија

(за деветти и десетти семестар)

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Принципи на меѓународно јавно право 2,5 4
2 Мултилатерална дипломатија 2,5 4
3 Меѓународни финансиски организации 2,5 4
4 Глобализација 2,5 4
5 Демократска транзиција и консолидација 2,5 4
6 Религија и политика 2,5 4
7 Аплицирање и менаџирање на европски проекти 2,5 4
8 Политичка историја на Балканот 2,5 4
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux