Кандикјан, д-р Владимир

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Инситут за деловно право и економски науки
Катедра Катедра за економски науки
Предмети на прв циклус студии Економика, Политичка економија (на македонски и на англиски)
Предмети на втор циклус студии Деловни финансии, Меѓународни економски односи
Предмети на трет циклус студии /
Кабинет бр.
Приемно време за студентите Понеделник и вторник од 12.00 до 14.00 часот
Телефонски број во кабинет локал 138
Е-mail адреса vkandikjan@yahoo.com
Одлука за последен избор во звање – д-р Владимир Кандикјан