Казнено право

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Казнено право - посебен дел 5 8
2 Судско право 5 8
3 Малолетничко казнено право 5 8
4 Криминологија 5 8
5 Меѓународно казнено право 5 8
МОДУЛ А
1 Казнено материјално право-применета програма 5 8
2 Економско казнено право 3,5 6
3 Пенологија 3,5 6
4 Компаративно казнено материјално право 3,5 6
5 Медицинско казнено право 3,5 6
МОДУЛ Б
1 Казнено процесно право-применета програма 5 8
2 Посебни казнени постапки 3,5 6
3 Криминалистика 3,5 6
4 Правда и внатрешни работи на ЕУ 3,5 6
5 Компаративно казнено процесно право 3,5 6
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux