Кртолица, м-р Марко

Научно - наставно звање Вонреден професор
Институт Институт за правни и политички науки
Катедра Катедра за уставно право и политички систем
Предмети на прв циклус студии Политички систем; Политички партии и интересовни групи; Современи политички системи
Предмети на втор циклус студии Локална самоуправа
Предмети на трет циклус студии /
Кабинет бр. Демонстраторска канцеларија
Приемно време за студентите Понеделник и вторник од 12:00 до 14:00 часот
Телефонски број во кабинет 42/1
Е-mail адреса marko.krtolica@gmail.com; m.krtolica@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin

Одлука за последен избор во звање – д-р Марко Кртолица
Одлука за последен избор во звање – д-р Марко Кртолица

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux