Лажетиќ, д-р Гордана

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт за казнено право и криминологија
Катедра Катедра по казнено процесно право
Предмети на прв циклус студии Казнено процесно право
Предмети на втор циклус студии Maлолетничко казнено право Криминологија Антикорупциско право Пенологија Посебни казнени постапки Компаративно казнено процесно право Социјална патологија Права на децата и медиумите
Предмети на трет циклус студии Казнено процесно право Криминологија
Кабинет бр. 82
Приемно време за студентите Вторник и четврток 12:00 – 14:00
Телефонски број во кабинет 02 3226023
Е-mail адреса gordana2206@gmail.com
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Гордана Лажетиќ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux