Microsoft Teams консултации

  • Термини за консултации по Меѓународно јавно право, Мeѓународно политички односи во петок од 11- 13 часот на следниов ЛИНК
  • Термини за консултации кај проф. д-р Родна Живковска вторник од 11:30-13:30 часот на следниов ЛИНКи среда од 11:30-13:30 часот на следниов ЛИНК
  • Термини за консултации кај проф. д-р Јулија Брзаковска Базерковска на следниов ЛИНК