Мисоски, д-р Бобан

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Казнено право
Катедра Казнено процесно право
Предмети на прв циклус студии Казнено процесно право, Основни институти на јавно и приватно право
Предмети на втор циклус студии Малолетничко казнено право, Судско право, Компаративно КПП, Посебни казнени постапки, КПП - Применета програма
Предмети на трет циклус студии Казнено процесно право, Малолетничко казнено право
Кабинет бр. 80
Приемно време за студентите Понеделник и Среда од 12.00 до 14.00 часот
Телефонски број во кабинет 02/3117244
Е-mail адреса bmisoski@yahoo.com; b.misoski@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Бобан Мисоски
Одлука за последен избор во звање – д-р Бобан Мисоски
Биографија

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux