Муцунски, м-р Тимчо

Научно - наставно звање Доцент
Институт Институт за правноисториски науки
Катедра Римско право и приватно правна традиција
Предмети на прв циклус студии Римско право, Реторика, Дигитална демократија, Говорништво и невербална комуникација, Е-новинарство
Предмети на втор циклус студии Римско право и современо компаративно право, Историја и извори на римското право, Теории на институциите на римското право, Дигитална демократија, Аргументациони модели, Реторика, Византиско право
Предмети на трет циклус студии /
Кабинет бр. 11
Приемно време за студентите Вторник и среда 10.00-12.00
Телефонски број во кабинет /
Е-mail адреса t.mucunski@pf.ukim.edu.mk, tmucunski@gmail.com
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Тимчо Муцунски
Биографија

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux