Нешовска Ќосева, д-р Елена

Научно - наставно звање Вонреден професор
Институт Институт за деловно право и економски науки
Катедра Финансово право
Предмети на прв циклус студии Финансово право
Предмети на втор циклус студии Даночно право, Меѓународно даночно право, Царинско право
Предмети на трет циклус студии /
Кабинет бр. демонстраторска канцеларија
Приемно време за студентите Понеделник и среда 11-13 часот
Телефонски број во кабинет /
Е-mail адреса e.neshovska@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Елена Нешовска Ќосева
Одлука за последен избор во звање – д-р Елена Нешовска Ќосева
Биографија

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux