Односи со јавност – Деветти и десетти семестар за сите насоки

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Теории и концепции на односите со јавноста 3 5 Преземи
2 Социологија на комуникации 3 5 Преземи
3 Техники на односите со јавноста 3 5 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 2,5 4
5 Изборен предмет од Факултетот 2,5 4
Wordpress Table Plugin

 

ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Корпоративна комуникација 3 5 Преземи
2 Односи со медиуми 3 5 Преземи
3 Односи со јавност во јавната администрација 3 5 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 2,5 4
5 Опционен предмет од Универзитетот 2 3
Изработка на магистерски труд 108 15
Wordpress Table Plugin

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux