Односи со јавност – Изборни предмети од Факултетот

(за седми и осми семестар)

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Интелектуална сопственост 3,5 6 Преземи
2 Интервју 3,5 6 Преземи
3 Аргументациони модели 3,5 6 Преземи
4 Медиумите и правата на децата 3,5 6 Преземи
5 Медицинско казнено право 3,5 6 Преземи
6 Спортски менаџмент и маркетинг 3,5 6 Преземи
7 Права од пренос на спортските натпревари 3,5 6 Преземи
8 Политичка митологија 3,5 6 Преземи
9 Политичка психологија 3,5 6 Преземи
10 Парламентарно владеење во ЕУ 3,5 6 Преземи
11 Европски интеграции 3,5 6 Преземи
Wordpress Table Plugin

 

(за деветти и десетти семестар)

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Односи со јавноста и НВО 2,5 4 Преземи
2 Маркетинг и медиуми 2,5 4 Преземи
3 Медиумско право 2,5 4 Преземи
4 Култура на говорот 2,5 4 Преземи
5 Истражување на публика 2,5 4 Преземи
6 Интеркултурна комуникација 2,5 4 Преземи
7 Лобирање и односите со јавноста 2,5 4 Преземи
8 Односи со јавноста во услови на криза 2,5 4 Преземи
9 Етика и естетика 2,5 4 Преземи
10 Јавно мислење 2,5 4 Преземи
Wordpress Table Plugin

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux