Односи со јавност во спортот

СЕДМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Теории и техники на односи со јавност 3,5 6
2 Односи со медиуми - практикум 3,5 6
3 Спортско право 3,5 6
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
Wordpress Table Plugin

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Спортска психологија 3,5 6
2 Историја на спорт и олимпизам 3,5 6
3 Теоретски основи на спортот и спортски организации и манифестации 3,5 6
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6
Wordpress Table Plugin

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux