Павловска Данева, д-р Ана

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт за правно-политички науки
Катедра Административно право и јавна администрација
Предмети на прв циклус студии Административно право (правни студии); Јавна администрација (Политички студии, политички студии на англиски јазик, студии по новинарство и студии по односи со јавноста); Заштита на лични податоци (студии по новинарство и студии по односи со јавноста)
Предмети на втор циклус студии Управно процесно право, Управно судство, Компаративна управа, Службенички систем, Административно право - применета програма, Антикорупциско право, Одговорност на јавната администрација, Управни договори, Теории на управувачки системи, Право на заштита на личните податоци, Административни процедури, Право и јавно здравство, Правна заштита на слободен пристап до информации од јавен карактер, Еколошко право, Етика и јавна администрација, Јавни корпорации
Предмети на трет циклус студии Административно право - продлабочена програма, Управно процесно право - продлабочена програма, Управно судство - продлабочена програма, Теорија на организација (теорија на управувачки системи) - продлабочена програма, Службенички систем - продлабочена програма, Компаративна управа - продлабочена програма, Одговорност на јавна администрација - продлабочена програма, Управни договори - продлабочена програма, Етика и јавна администрација - продлабочена програма
Кабинет бр. 15
Приемно време за студентите понеделник и вторник од 9-10
Телефонски број во кабинет 023117244 лок.122
Е-mail адреса anapd222@yahoo.com
a.pavlovskadaneva@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Ана Павловска Данева

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux