Петревска, д-р Биљана

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт по Деловно право и економски науки
Катедра Катедра по економски науки
Предмети на прв циклус студии 1. Применета екомика - на правни студии, 2. Економски систем и економска политика - на политички студии (на македонски и на англиски јазик), 3. Применета економика - на студии по новинарство, 4. Маркетинг - на студии по односи со јавност
Предмети на втор циклус студии 1. Основи на маркетинг - на мастер студии по Деловно право, 2. Деловно окружување на Република Македонија - на мастер студии по Деловно право, 3. Банки, берзи, инвестициони фондови - на мастер студии по Деловно право, 4. Осигурување - на мастер студии по Деловно право, 5. Брендирање и рекламирање - на мастер студии по Односи со јавност
Предмети на трет циклус студии 1. Маркетинг - на докторски студии по Деловно право
Кабинет бр. 109
Приемно време за студентите Вторник и Среда од 10 до 12 часот
Телефонски број во кабинет 023117244 локал
Е-mail адреса b.petrevska@pf.ukim.edu.mk; biljana.delovnopravo@yahoo.com
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Биљана Петревска
Одлука за последен избор во звање – д-р Биљана Петревска

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux