Право на интелектуална сопственост (заедничка диплома)

Предмет Кредити Настава Силабуси
1 Вовед во правото на интелектуална сопственост 9
2 Право на патенти 9
3 Право на трговски марки и географски називи 9
4 Авторско право и сродни права 9
5 Економски аспекти на интелектуалната сопственост 8
6 Конкурентско право 8
7 Право на информатичка технологија 8
8 Меѓународно приватно право –изборен предмет 9
9 Право на ЕУ-изборен предмет 9
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux