ПРОДЕКАН за наука и меѓународна соработка

Доц. д-р Ирена Рајчиновска Пандева

Тел: 02/3117244 локал 116