Пржеска, д-р Тина

Научно - наставно звање Вонреден професор
Институт Граѓанско право
Катедра Граѓанско материјално право
Предмети на прв циклус студии Општ дел на граѓанското право Стварно право Институти на јавното и приватното право
Предмети на втор циклус студии Граѓанско право - применета програма Лично право
Предмети на трет циклус студии Лично право
Кабинет бр. 112
Приемно време за студентите Зимски семестар вторник и среда од 12-14 часот; Летен семестар вторник и четврток од 12-14 часот
Телефонски број во кабинет /
Е-mail адреса t.przeska@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Тина Пржеска

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux