Рунчева Тасев, д-р Христина

Научно - наставно звање Доцент
Институт Институт за политички науки
Катедра Применети политички науки
Предмети на прв циклус студии Применета политика Јавно мислење и масовни комуникации Дигитална демократија Политички систем на ЕУ Етницитет, нација и држава Развојот и човековите права ТВ новинарство Информатичко-комуникациска технологија и односите со јавноста
Предмети на втор циклус студии Етнички конфликти во меѓународните односи
Предмети на трет циклус студии Применета политика Вреднување на политики Политичка анализа
Кабинет бр. /
Приемно време за студентите Понеделник и среда 11-13 часот
Телефонски број во кабинет /
Е-mail адреса runceva@gmail.com, h.runchevatasev@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Христина Рунчева Тасев

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux