СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАВО НА ОСИГУРУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСАКЦИИ

Се известуваат студентите кои ја оптирале предметната програма право на осигурување и обезбедување трансакции, како изборна во VIII-миот семестар, дека во рамките на истата ќе се држи само менторска настава, од причина што не е формирана група од најмалку 21 студент. Во однос на научно-истражувачките работи, студентите можат самите да изберат дали ќе изработуваат тема од делот за личноправни средства за обезбедување, од делот за стварноправни средства за обезбедување или пак од делот за извршноправни средства за обезбедување, за што треба да контактираат со соодветните наставници. Во однос на делот за личноправни средства за обезбедување, консултации во поглед на начинот на полагање и испитната литература ќе се држат на 02.03.2018 година, од 10:30 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.