Спасеновски, д-р Александар

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт за правно-политички науки
Катедра Уставно право и политички систем
Предмети на прв циклус студии Политички систем - правни студии, политички студии, новинарство, студии по односи со јавноста 2. Современи политички системи; 3. Политички партии и интересовни групи; 4. Модели на демократија
Предмети на втор циклус студии 1. Избори и изборни системи - правни студии, мастер по уставно право, модул „а“; 2. Политички партии и интересовни групи - правни студии, мастер по уставно право, модул „а“; 3. Демократска транзиција и консолидација - политички студии, група на македонски наставен јазик, мастер по меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија; 4. Демократска транзиција и консолидација - политички студии, група на македонски наставен јазик, мастер по применета политика и политички систем, изборни предмети; 5. Демократска транзиција и консолидација - политички студии на англиски наставен јазик, мастер по применета политика и политички систем, изборни предмети; 6. Црковно право - правни студии, опциони предмети.
Предмети на трет циклус студии /
Кабинет бр. 36
Приемно време за студентите Вторник, среда и четврток од 11 до 13 часот
Телефонски број во кабинет /
Е-mail адреса a.spasenovski@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin

Одлука за последен избор во звање – д-р Александар Спасеновски

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux