Василевска, д-р Иванка

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Римско право и правно-историски науки
Катедра Историја на правото
Предмети на прв циклус студии Историја на правото, Современа европска и македонска историја (19 - 20 век), Историја на дипломатија, Современа македонска историја (19 - 20 век), Мировно и воено новинарство.
Предмети на втор циклус студии Историја на Османското царство, Политичка историја на Балканот (19 - 20 век), Религиозни движења во Југоисточна Европа, Современа европска историја и идеја за Европа, Статусот на немуслиманите во Османското општество, Обичајно право.
Предмети на трет циклус студии Државно-правна историја на Македонија, Споредбена правна традиција, Државно-правна историја на балканските држави, ЈИЕ (политики и општества), Политичка историја на балканските држави (19 - 20 век), Феминистички теории за политиката.
Кабинет бр. /
Приемно време за студентите Понеделник, среда и четврток од 10 - 14 часот
Телефонски број во кабинет 02 311 7244
Е-mail адреса ina.vasilevska@gmail.com i.vasilevska@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Иванка Василевска
Одлука за последен избор во звање – д-р Иванка Василевска
Биографија

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux